Basové pasti

Ošetření poslechového prostoru v oblasti nízkých kmitočtů představuje, z hlediska praktického provedení, v běžných domácích podmínkách největší problém. Jednak, jak známo, vyzářený akustický výkon je u nízkých frekvencí mnohonásobkem výkonu potřebného k vytvoření stejného akustického tlaku na středních a vysokých kmitočtech, jednak běžné obytné místnosti mívají, vzhledem ke svým rozměrům, sklon k rezonancím v oblíbeném a na nahrávkách hojně zastoupeném pásmu basových nástrojů, což je dáno vlnovou délkou zvuku v této oblasti a neúprosnými fyzikálními zákony. Pravoúhlost stěn, menší rozměry, v horším případě čtvercový půdorys pokoje a vysoký akustický výkon pak způsobují problémy s nehomogenitou akustického pole (někde je basů moc, jinde zase málo) a vznik stojatého vlnění (nepříjemné zahoukávání na některých kmitočtech).

V praxi se tyto nedostatky řeší použitím basových pastí, nejlépe do rohů místnosti, kde mívají nejvyšší účinnost. Basové pasti jsou ve své podstatě absorpční prvky, které jsou navrženy tak, aby měly nejvyšší efektivitu právě v rozsahu nejnižších oktáv hudebních nástrojů. Zvlášť u basových pastí pak platí, že neexistuje ideální širokopásmové řešení, ale právě naopak, je lépe, co nejpřesněji pokrýt okolí problematického kmitočtu poslechové místnosti. K tomuto účelu se vyrábějí laděné basové pasti, jejichž účinnost je v případě správného naladění podstatně vyšší, než u jednodušších řešení. Tyto pasti pracují většinou na principu Helmholtzova rezonátoru a lze u nich měnit velikost součinitele zvukové pohltivosti (tedy i účinnost) v určitém rozmezí kmitočtů a nastavit si maximum absorpční křivky vzhledem k potřebám konkrétní místnosti. V ideálním případě po akustickém proměření pokoje, k čemuž Artnovion vyvinul a zpřístupnil vlastní aplikaci IMPULSO ACOUSTICS, případně si lze pomoci také výpočtem (orientační, přibližná metoda).

Artnovion má v nabídce několik basových pastí, které se liší průběhem absorpční křiky tak, aby bylo možné přizpůsobit výběr vhodného modelu konkrétní aplikaci a také vzhledově "dopasovat" pasti k absorbérům vlastní produkce. Jako svou vlajkovou loď pak nabízí laděnou basovou past Eiger.